Hakutsuru Tanrei Junmai Sake

Hakutsuru Tanrei Junmai Sake